Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2003
authors: Gawroński A., Buczyński P., Przewoźny M.
title: Kałużnice (Coleoptera: Hydrophiloidea) nowe dla Pojezierza Mazurskiego i Pomorskiego.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 22issue: 1pages: 54 [338]
short citation: Gawroński et al. 2003
BioMap ID: 10902

full text: Download