Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: series
year: 2005
author: Knutelski S.
title: Różnorodność, ekologia i chorologia ryjkowców rezerwatu biosfery "Tatry" (Coleoptera: Curculionoidea).
series: Monografie Faunistycznevol.: 23publisher: Wydawnictwa ISEZ PAN, Kraków
short citation: Knutelski 2005
BioMap ID: 17025