Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Curculioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Acalyptinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Acalyptusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Acalyptus carpini (Fabricius, 1792)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046246    taxon code: 5285
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2011a wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Acalyptus carpini - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 248
 • Publications: 71
 • Collections: 12
 • Publication authors: 57
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek w prawie całej Europie, sięgający w Fennoskandii daleko poza koło podbiegunowe, a na wschód przez Syberię docierający do Kraju Nadmorskiego i Japonii, notowany ponadto z Ameryki Północnej. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze, być może z wyjątkiem wyższych partii górskich. Występuje na pobrzeżach rzek i potoków, w dolinach rzecznych, na torfowiskach. Postacie dorosłe po przezimowaniu w glebie pojawiają się na wierzbach w kwietniu. Samice składają jaja do żeńskich pączków kwiatowych na wierzbie iwie — Salix caprea L., wierzbie siwej — S. incana Schrk. i wierzbie szarej — S. cinerea L. Larwy żerują w części osiowej pączków kwiatowych. Możliwe, że larwy odbywają rozwój również na innych gatunkach wierzb, gdyż imagines poławiano niejednokrotnie nad potokami i rzekami na wierzbach wąskolistnych, jak wierzba biała — S. alba L., wierzba krucha — S. fragilis L., wierzba purpurowa — S. purpurea L. i wierzba wiciowa — S. viminalis L. W maju-czerwcu larwy przepoczwarczają się w glebie. Nowa generacja pojawia się w drugiej połowie lipca i pozostaje w glebie do wiosny.

Illustrations
... browse
Acalyptus
carpini
External data sources