Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2009
authors: Kosewska A., Nietupski M., Ciepielewska D., Słomka W.
title: Czynniki wpływające na struktury zgrupowań naziemnych biegaczowatych (Col., Carabidae) w wybranych uprawach zbóż.
periodical: Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślinvol.: 49issue: 3pages: 1035-1046
short citation: Kosewska A. et al. 2009
BioMap ID: 12065