Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2009
autorzy: Kosewska A., Nietupski M., Ciepielewska D., Słomka W.
tytuł: Czynniki wpływające na struktury zgrupowań naziemnych biegaczowatych (Col., Carabidae) w wybranych uprawach zbóż.
czasopismo: Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślintom: 49zeszyt: 3strony: 1035-1046
cytacja skrócona: Kosewska A. et al. 2009
BioMap ID: 12065