Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: book chapter
year: 1990
authors: Kowalczyk J.K., Lenkowski T., Marciniak B., Myślicka Z., Nadolski J., Śliwiński Z.
title: Wybrane grupy owadów Łodzi w świetle dotychczasowych badań.
book title: Problemy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych, cz. 2. Seminarium naukowe. Warszawa, 28-29 czerwca 1990.
pages: 7-16
short citation: Kowalczyk et al. 1990
BioMap ID: 19005