Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 1990
autorzy: Kowalczyk J.K., Lenkowski T., Marciniak B., Myślicka Z., Nadolski J., Śliwiński Z.
tytuł: Wybrane grupy owadów Łodzi w świetle dotychczasowych badań.
tytuł książki: Problemy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych, cz. 2. Seminarium naukowe. Warszawa, 28-29 czerwca 1990.
strony: 7-16
cytacja skrócona: Kowalczyk et al. 1990
BioMap ID: 19005