Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1957
author: Krzysztofowicz A.
title: Przyczynek do znajomości fauny tarczników Polski (Homoptera, Coccoidea, Aspidiotini).
periodical: Zesz. Nauk. UJvol.: 10pages: 223-240
short citation: Krzysztofowicz 1957
BioMap ID: 14643