Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1884
author: Kulczyński W.
title: Conspectus Attoidarum Galiciae. Przegląd krytyczny pająków z rodziny Attoidae żyjących w Galicji.
periodical: Rozpr. Spr. Wydz. Mat. Przyr. Akad. Um.vol.: 12pages: 136-232
short citation: Kulczyński 1884
BioMap ID: 19718