Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2003
authors: Łętowski J., Gosik R., Czarniawski W., Budzyńska E.
title: Materiały do znajomości ryjkowcowatych (Curculionidea, Coleoptera) Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.
periodical: Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrodyvol.: 22issue: 2pages: 227-245
short citation: Łętowski J. et al. 2003b
BioMap ID: 12544