Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2003
autorzy: Łętowski J., Gosik R., Czarniawski W., Budzyńska E.
tytuł: Materiały do znajomości ryjkowcowatych (Curculionidea, Coleoptera) Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.
czasopismo: Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrodytom: 22zeszyt: 2strony: 227-245
cytacja skrócona: Łętowski J. et al. 2003b
BioMap ID: 12544