Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2002
authors: Łętowski J., Gosik R.
title: Ryjkowcowate (Coleoptera, Curculionidea: Rhinomaceridae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) projektowanego rezerwatu "Machnowska Góra".
periodical: Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrodyvol.: 21issue: 4pages: 471-484
short citation: Łętowski J. et Gosik R. 2002
BioMap ID: 12539