Biodiversity Map
Publications
type: book
year: 2007
author: Maciejowski W.
title: Wpływ cech środowiska przyrodniczego na rozmieszczenie wybranych grup chrząszczy (Coleoptera) w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiegopage cnt.: 177
short citation: Maciejowski W. 2007
BioMap ID: 16906