Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: książka
rok: 2007
autor: Maciejowski W.
tytuł: Wpływ cech środowiska przyrodniczego na rozmieszczenie wybranych grup chrząszczy (Coleoptera) w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiegostron: 177
cytacja skrócona: Maciejowski W. 2007
BioMap ID: 16906