Biodiversity Map
Publications
type: book chapter
year: 1997
authors: Mazur K., Tracz H.
title: III. Stan poznania, zagrożenie i ochrona fauny województwa bielskiego.
book title: Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Puszczy Kozienickiej. Monografia przyrodniczoleśna.
editor: Zielony R.publisher: Wydawnictwo SGGW, Warszawapages: 139-191
short citation: Mazur K. et Tracz H. 1997
BioMap ID: 20550