Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 1997
autorzy: Mazur K., Tracz H.
tytuł: III. Stan poznania, zagrożenie i ochrona fauny województwa bielskiego.
tytuł książki: Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Puszczy Kozienickiej. Monografia przyrodniczoleśna.
redaktor: Zielony R.wydawca: Wydawnictwo SGGW, Warszawastrony: 139-191
cytacja skrócona: Mazur K. et Tracz H. 1997
BioMap ID: 20550