Biodiversity Map
Publications
type: book chapter
year: 2017
author: Mokrzycki T.
title: Turystyka entmologiczna - stan i możliwości rozwoju.
book title: Turystyka i rekreacja na terenach niezurbanizowanych w rozwoju zrównoważonym.
editors: Janeczko E., Woźnicka M.publisher: Wydawnictwo Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny, SGGW, Warszawapages: 169-184
short citation: Mokrzycki T. 2017
BioMap ID: 20571