Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1999
authors: Nowacki J., Hołowiński M.
title: Sówkowate (Lepidoptera: Noctuidae) Lasów Sobiborskich na obszarze Polskiego Polesia.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 18issue: Supl. 1pages: 3-60
short citation: Nowacki J. et Hołowiński M. 1999
BioMap ID: 11798

full text: Download