Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2006
authors: Nowacki J., Wąsala R.
title: Konieczność ochrony środowisk naskalnych muraw w Mirowie na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej jako ostoi kserotermofilnej fauny na przykładzie sówek (Lepidoptera: Noctuoidea: Nolidae, Erebidae, Noctuidae). [In:] Ochrona owadów w Polsce. Badania entomologiczne a obecna sytuacja prawna i organizacyjna ochrony przyrody.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 25issue: Supl. 2pages: 163-168
short citation: Nowacki J. et Wąsala R. 2006a
BioMap ID: 11975

full text: Download