Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1870
author: Nowicki M.
title: O szkodach wyrządzonych 1869 r. w plonach polnych przez zwierzęta szkodliwe.
periodical: Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznejvol.: 4pages: 86-163
short citation: Nowicki 1870b
BioMap ID: 6143