Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1974
author: Rudny R.
title: Szkodliwość chowaczy łodygowych (Ceutorrhynchus sp.) w uprawie rzepaku ozimego.
periodical: Biuletyn Instytutu Ochrony Roślinvol.: 57pages: 145-155
short citation: Rudny R. 1974
BioMap ID: 7446