Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1974
autor: Rudny R.
tytuł: Szkodliwość chowaczy łodygowych (Ceutorrhynchus sp.) w uprawie rzepaku ozimego.
czasopismo: Biuletyn Instytutu Ochrony Roślintom: 57strony: 145-155
cytacja skrócona: Rudny R. 1974
BioMap ID: 7446