Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2002
authors: Ruta R., Melke A.
title: Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) rezerwatu „Kuźnik” koło Piły.
periodical: Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”vol.: 6pages: 57-101
short citation: Ruta R. et Melke A. 2002
BioMap ID: 10152