Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2002
autorzy: Ruta R., Melke A.
tytuł: Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) rezerwatu „Kuźnik” koło Piły.
czasopismo: Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”tom: 6strony: 57-101
cytacja skrócona: Ruta R. et Melke A. 2002
BioMap ID: 10152