Biodiversity Map
Publications
type: book chapter
year: 1996
author: Rutkiewicz A.
title: Owady drapieżne i niektóre towarzyszące w chodnikach kambiofagów jodły (Abies alba Mill.).
book title: Porównanie potencjału regulacyjnego szkodników jodły w różnych rejonach Polski.
publisher: Warszawa, SGGWpages: 21-47
short citation: Rutkiewicz A. 1996
BioMap ID: 7492