Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 1996
autor: Rutkiewicz A.
tytuł: Owady drapieżne i niektóre towarzyszące w chodnikach kambiofagów jodły (Abies alba Mill.).
tytuł książki: Porównanie potencjału regulacyjnego szkodników jodły w różnych rejonach Polski.
wydawca: Warszawa, SGGWstrony: 21-47
cytacja skrócona: Rutkiewicz A. 1996
BioMap ID: 7492