Biodiversity Map
Publications
type: book chapter
year: 2010
author: Rutkiewicz A.
title: Kambiofagi i kambioksylofagi sosny oraz towarzyszące ich chodnikom subkortykalne Coleoptera w różnych strefach uszkodzeń drzewostanu Lasu Referencyjnego Szast [W:] Skłodowski J. (red.), Monitoring zooindykacyjny regeneracji ekosystemów leśnych Puszczy Piskiej zaburzonych przez huragan
book title: Monitoring zooindykacyjny regeneracji ekosystemów leśnych Puszczy Piskiej zaburzonych przez huragan.
editor: Skłodowski J.publisher: Wydawnictwo SGGW, Warszawapages: 191-227
short citation: Rutkiewicz A. 2010
BioMap ID: 20161