Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 2010
autor: Rutkiewicz A.
tytuł: Kambiofagi i kambioksylofagi sosny oraz towarzyszące ich chodnikom subkortykalne Coleoptera w różnych strefach uszkodzeń drzewostanu Lasu Referencyjnego Szast [W:] Skłodowski J. (red.), Monitoring zooindykacyjny regeneracji ekosystemów leśnych Puszczy Piskiej zaburzonych przez huragan
tytuł książki: Monitoring zooindykacyjny regeneracji ekosystemów leśnych Puszczy Piskiej zaburzonych przez huragan.
redaktor: Skłodowski J.wydawca: Wydawnictwo SGGW, Warszawastrony: 191-227
cytacja skrócona: Rutkiewicz A. 2010
BioMap ID: 20161