Biodiversity Map
Publications
type: series
year: 1972
author: Smreczyński S.jr.
title: Część XIX. Chrząszcze – Coleoptera. Ryjkowce – Curculionidae. Podrodzina Curculioninae. Plemiona Dryophthorini, Cossonini, Bagoini, Tanysphyrini, Notarini, Smicronychini, Ellescini, Acalyptini, Tychiini, Anthonomini, Curculionini, Pissodini, Magdalini, Trachodini, Rhynchophorini, Cryptorhynchini.
series: Klucze do Oznaczania Owadów Polskivol.: 77issue: 98dpublisher: Warszawa
short citation: Smreczyński S.jr. 1972
BioMap ID: 8463

full text: Download