Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1939(1937-38)
author: Starczewski A.
title: Przyczynek do fauny Motyli Krakowa i okolic oraz Śląska Cieszyńskiego.
periodical: Polish Journal of Entomologyvol.: 16-17pages: 132-136
short citation: Starczewski 1939(1937-38)a
BioMap ID: 16947

full text: Download