Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2004
authors: Tarnawski D., Janoszek M.
title: Sprężykowate (Coleoptera: Elateridae) środowisk naturalnych w Parku Narodowym Gór Stołowych [komunikat]. [In:] Parki narodowe i rezerwaty przyrody w Polsce jako naturalne ostoje europejskiej fauny owadów.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 23issue: Supl. 2pages: 205-207
short citation: Tarnawski D. et Janoszek M. 2004
BioMap ID: 12841

full text: Download