Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2004
autorzy: Tarnawski D., Janoszek M.
tytuł: Sprężykowate (Coleoptera: Elateridae) środowisk naturalnych w Parku Narodowym Gór Stołowych [komunikat]. [In:] Parki narodowe i rezerwaty przyrody w Polsce jako naturalne ostoje europejskiej fauny owadów.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 23zeszyt: Supl. 2strony: 205-207
cytacja skrócona: Tarnawski D. et Janoszek M. 2004
BioMap ID: 12841

pełny tekst: Pobierz