Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2011
authors: Żurawlew P., Słodzinka R.
title: Potwierdzenie występowania Satyrium acaciae (Fabricius, 1787) (Lepidoptera: Lycaenidae) w Wielkopolsce.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 30issue: 4pages: 268-269 [575]
short citation: Żurawlew P. et Słodzinka R. 2011
BioMap ID: 15299

full text: Download