Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2011
autorzy: Żurawlew P., Słodzinka R.
tytuł: Potwierdzenie występowania Satyrium acaciae (Fabricius, 1787) (Lepidoptera: Lycaenidae) w Wielkopolsce.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 30zeszyt: 4strony: 268-269 [575]
cytacja skrócona: Żurawlew P. et Słodzinka R. 2011
BioMap ID: 15299

pełny tekst: Pobierz