Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Records
Active filters:

BioMap ID: 1148755Modify filterDrop filter
record type: — specimen
ID: 1148755
contributor: M. Miłkowski
orig. identification: Callidium violaceum (Linnaeus, 1758)
country: PL
KFP region: Wyżyna Lubelska
macroregion: Nizina Południowopodlaska
mesoregion: Wysoczyzna Lubartowska
locality: Lubartów
province: lubelskie
district: Lubartów
commune: Lubartów m.
UTM square: FC10
location precision:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: na ścianie kościoła
date: 1 V 2024
gath./obs. by: M. Miłkowski
identifier: M. Miłkowski