Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1148755
wpis rekordu: M. Miłkowski
oryg. oznaczenie: Callidium violaceum (Linnaeus, 1758)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Lubelska
makroregion: Nizina Południowopodlaska
mezoregion: Wysoczyzna Lubartowska
lokalizacja: Lubartów
województwo: lubelskie
powiat: Lubartów
gmina: Lubartów m.
kwadrat UTM: FC10
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: na ścianie kościoła
data: 1 V 2024
zb./obs. przez: M. Miłkowski
oznaczony przez: M. Miłkowski