Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cerambycidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Lamiinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Acanthocininitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Acanthocinusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Acanthocinussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Acanthocinus (Acanthocinus) reticulatus (G. Razoumowsky, 1789)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1023416    taxon code: 4179
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2010 wykaz: R. Plewa
Data on distribution in Poland
Acanthocinus reticulatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 124
 • Publications: 39
 • Collections: 11
 • Publication authors: 38
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek zamieszkujący głównie tereny górzyste w środkowej części Europy, docierający na południe do Pirenejów, Alp, północnych Włoch i Rumunii, a na wschód do Ukrainy. W Polsce chrząszcz mało znany i bardzo rzadko znajdowany, notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju, przy czym dane o występowaniu w niektórych krainach oparte są na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, dlatego też wymagają obecnie potwierdzenia nowymi materiałami. Bionomia tego gatunku jest poznana fragmentarycznie. Postacie dojrzałe spotykano od czerwca do sierpnia; prowadzą one skryty, nocny tryb życia, a chrząszcze znajdowano głównie na drewnie sągowym. Według dawnych danych rozwój larwalny odbywa w korze drzew iglastych — sosen — Pinus L., świerków — Picea Dietr. i jodeł — Abies Mill. Cykl rozwojowy prawdopodobnie dwuletni.

Illustrations
... browse
Acanthocinus
reticulatus
External data sources