Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Paederinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Paederinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Lathrobiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Acheniumgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Acheniumsubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 14. Achenium humilespecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Achenium (Achenium) humile humile (Nicolai, 1822)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1010931    taxon code: 1616
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Achenium humile humile - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 39
 • Publications: 25
 • Collections: 2
 • Publication authors: 25
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozmieszczony w prawie całej Europie, na północ docierający do Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Szwecji. W Polsce znany ze stosunkowo nielicznych miejscowości. Zamieszkuje pobrzeża morskie, rzeczne i jeziorne, zwłaszcza na skarpach nadbrzeżnych oraz miejscach gliniastych silnie nasłonecznionych.

Illustrations
... browse
Achenium
humile
humile
External data sources