Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Silphidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Silphinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Aclypeagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Aclypea opaca (Linnaeus, 1758)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1006590    taxon code: 1093
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: R. Ruta
Data on distribution in Poland
Aclypea opaca - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 116
 • Publications: 49
 • Collections: 7
 • Publication authors: 42
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w całej Europie, północne) i środkowej Azji, notowany również z Ameryki Północnej. Na kontynencie europejskim pospolity w północnej części, w miarę posuwania się na południe i zachód coraz rzadziej notowany. Występuje prawdopodobnie w całej Polsce na terenach nizinnych i pagórkowatych, ale na południu kraju rzadziej spotykany. Chrząszcz roślinożerny, jego larwy są powszechnie uznawane za poważnego szkodnika upraw buraków cukrowych i pastewnych, zwłaszcza na polach graniczących z terenami leśnymi, stwarzającymi dogodne warunki dla przezimowania postaci dorosłych.

Illustrations
... browse
Aclypea
opaca
External data sources