Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elateridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Elaterinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Adrastinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Adrastusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Adrastus pallens (Fabricius, 1792)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1015004    taxon code: 2786
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2007 wykaz: L. Buchholz
Data on distribution in Poland
Adrastus pallens - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 289
 • Publications: 68
 • Collections: 14
 • Publication authors: 62
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek obejmujący zasięgiem niemal całą Europę z wyjątkiem jej skrajnych części północnych; notowany poza tym z Afryki Północnej. W Polsce jest najpospolitszym gatunkiem omawianego rodzaju; występuje od Bałtyku aż po Tatry prócz wyższych partii górskich. Zamieszkuje zarówno tereny nizinne, jak i górzyste. Larwy żerują w wilgotnych glebach, głównie na terenach otwartych, zwłaszcza na łąkach i wieloletnich uprawach polowych, jak koniczyna czy lucerna. Zimują tylko larwy, przepoczwarczenie odbywa się wiosną, a postacie dojrzałe ukazują się w czerwcu i żyją do sierpnia.

Illustrations
... browse
Adrastus
pallens
Photos
... browse
Adrastus
pallens
External data sources