Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cerambycidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Lamiinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Agapanthiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Agapanthiagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Epoptessubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Agapanthia nicaeensis L.A.A. Chevrolat, 1881
PL
YES
name status: synonym
BioMap ID: 1023471   
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2010 wykaz: R. Plewa
Data on distribution in Poland
Agapanthia nicaeensis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 622
 • Publications: 87
 • Collections: 27
 • Publication authors: 81
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 2

Taxon description
Gatunek rozpowszechniony w południowej i środkowej części Europy, docierający na północ do Wysp Brytyjskich, Danii i południowych prowincji Fennoskandii, a na wschód przez Syberię do Półwyspu Koreańskiego i północnych obszarów Mongolii i Chin. Zasiedla tereny nizinne i górzyste, gdzie jest częściej spotykany, sięga w Alpach do około 2000 m n.p.m. W Polsce jest chrząszczem pospolitym, występującym na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zasiedla łąkowe i łąkowo-leśne środowiska, w których rosną byliny, należące głównie do baldaszkowatych (Umbelliferae) i złożonych (Compositae). Rójka rozpoczyna się około połowy maja i trwa do sierpnia, a optimum pojawu przypada na drugą połowę czerwca. Chrząszcze odżywiają się tkankami łodyg różnych roślin. Larwy żerują w wewnętrznych tkankach łodyg bylin gatunków należących do rodzajów: oset — Carduus L., ostrożeń — Cirsium Mill. i pokrzywa — Urtica L.; poza tym piśmiennictwo podaje jako rośliny żywicielskie dzięgiel — Angelica L., świerząbki — Chaerophyllum L., sadziec — Eupatorium L., barszcze — Heracleum L., starce — Senecio L., trędowniki — Scrophularia L. i trybule — Anthriscus Pers. Na jesieni larwa opuszcza się do części przykorzeniowej, gdzie zimuje. Cykl rozwojowy trwa przeważnie jeden rok, niekiedy tylko jest przedłużony do dwóch lat.

External data sources