Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cerambycidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Lamiinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Agapanthiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Agapanthiagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Smaragdulasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Agapanthia (Smaragdula) violacea (Fabricius, 1775)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1023459    taxon code: 4187
taxonomy checked: YES
Polish Red List: LC
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2010 wykaz: R. Plewa
Data on distribution in Poland
Agapanthia violacea - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 182
 • Publications: 43
 • Collections: 14
 • Publication authors: 42
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek występujący w środkowej i południowej części Europy, sięgający na wschód po Azję Mniejszą, Syrię, Izrael, Kaukaz oraz południowe obszary Syberii aż do Bajkału. W Polsce chrząszcz rzadko i sporadycznie spotykany, notowany głównie z południowej części kraju. Jest gatunkiem ciepłolubnym, zasiedlającym głównie stanowiska kserotermiczne. Rozwój larwalny odbywa w łodygach świerzbnicy polnej — Knautia arvensis (L.) Coult. i świerzbnicy leśnej — K. silvatica (L.) Duby, bardzo rzadko w nostrzykach — Melilotus Hill. i innych bylinach. Imagines pojawiają się od połowy maja i występują do lipca. Pojedyncze osobniki żyją na swobodzie około dwu-trzech tygodni. Przebywają najczęściej na roślinach żywicielskich, odżywiając się tkankami ich liści i łodyg, nie żerują na kwiatach ani na innych roślinach. Jaja są składane pojedynczo w nacięcie na łodydze zrobione przez samicę. Larwa zimuje, a przepoczwarczenie następuje na wiosnę.

Illustrations
... browse
Agapanthia
violacea
External data sources