Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Leiodidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Leiodinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Agathidiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Agathidiumgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Neoceblesubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Agathidium (Neoceble) bescidicum E. Reitter, 1885
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1006121    taxon code: 999
taxonomy checked: YES
Polish Red List: CR
 

source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: R. Ruta
Data on distribution in Poland
Agathidium bescidicum - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 30
 • Publications: 1
 • Collections: 4
 • Publication authors: 3
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek górski rzadko spotykany, o słabo poznanym rozmieszczeniu. Notowany z Beskidów na Morawach oraz z Karpat w Siedmiogrodzie. W Polsce dotychczas z całą pewnością nie stwierdzony. Ogólnikowe dane są ze Śląska, Beskidu i Karpat odnoszą się prawdopodobnie do danych z obszarów leżących poza naszymi granicami. Istnieje jednak możliwość znalezienia omawianego gatunku w Polsce na południowych, górskich terenach. Wymagania ekologiczne słabo poznane.

Illustrations
... browse
Agathidium
bescidicum
External data sources