Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Salpingidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Agleninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Aglenusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Aglenus brunneus (L. Gyllenhal, 1813)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1021886    taxon code: 3685
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2008 wykaz: D. Kubisz
Data on distribution in Poland
Aglenus brunneus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 52
 • Publications: 24
 • Collections: 3
 • Publication authors: 25
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek znany z większej części Palearktyki oraz Ameryki Północne wykazywany również jako odrębna rasa z Chile. Przypuszcza się, że pierwotną ojczyzną tego gatunku jest Ameryka, gdyż na kontynencie europejskim występuje zasadniczo w środowiskach synantropijnych. W Europie rozprzestrzeniony od Hiszpanii i Francji aż do europejskiej części ZSRR, notowany poza tym z nielicznych stanowisk w Irlandii, Anglii, Danii i południowej Szwecji. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju, przy czym większość danych o rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat. Spotykany przeważnie w miejscach zacienionych, w starych stodołach, spichrzach, oborach, stajniach, kurnikach, piwnicach, i pod stogami, w ogrodach znajdowany pod odstającą korą drzew, pod deskami leżącymi na ziemi; wykazywany również jako szkodnik w uprawach pieczarek. W tych środowiskach występuje zwykle w glebie pod suchymi, zapleśniałymi ekskrementami, nawozem, słomą, plewami i sieczką. Poławiano go na ogół rzadko i sporadycznie w ciągu całego roku, ale częściej późną jesienią, przez zimę aż do wiosny.

Illustrations
... browse
Aglenus
brunneus
External data sources