Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
Agyneta — subordinate taxa:
Taxon count: 16
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Cheliceratasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Arachnidaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Araneaeorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Linyphiidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Agynetagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Agyneta rurestris (C.L. Koch, 1836)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 5001038    taxon code: 276
taxonomy checked: YES
Statistics
 • Records: 18
 • Publications: 30
 • Collections: 1
 • Publication authors: no data
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Pospolity gatunek, znany z całej Palearktyki. Zamieszkuje łąki, pola, ogrody, skraje lasów itp., od poziomu morza do 2400 m n.p.m. w Tatrach.
Niektórzy autorzy, np. BÖSenberg (1901), Wiehle (1956), uważali Micryphantes rurestris C. L. Koch, 1836, i Micryphantes fuscipalpis C. L. Koch, 1836, za odrębne gatunki. Jeśli chodzi o Polskę, przyjmujemy, że występuje tu tylko jeden z nich (0 ile są to rzeczywiście «dobre» gatunki, co wydaje się bardzo wątpliwe!) – Meioneta rurestris (C. L. K.). Założenie nasze potwierdzają dane Leberta (1875) – «rurestris» jest identyczny z «juscipalpis», BÖSenberga (1901) – «fuscipalpis» jest synonimem «tenuipalpus» oraz stanowisko Kulczyńskiego, który, mimo iż w pracach używał nazwy «fuscipalpis», zmienił ją później w kartotece zbioru na «rurestris».
[KFP 276: Meioneta (Meioneta) rurestris (C.L. Koch, 1836)]

External data sources