Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Aleocharinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Aleocharinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Aleocharinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Aleocharagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Baryodmasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Aleochara (Baryodma) intricata C.G. Mannerheim, 1830
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1008107    taxon code: 2372
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Aleochara intricata - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 67
 • Publications: 39
 • Collections: 6
 • Publication authors: 39
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozsiedlony prawie w całej Europie oprócz skrajnych rejonów północnych, na wschód przez Syberię sięgający aż do Władywostoku, wykazany też z Maroka. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze notowany z niektórych krain, prawdopodobnie występuje na całym obszarze, być może z wyjątkiem wyższych partii górskich. Poławiany w ogrodach, na polach i łąkach — pod ekskrementami ssaków, na padlinie, w pryzmach kompostowych, pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi itp.

Illustrations
... browse
Aleochara
intricata
External data sources