Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cantharidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Cantharinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Cantharinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Ancistronychagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Ancistronycha erichsoniispecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Ancistronycha erichsonii erichsonii (Bach, 1852)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1015879    taxon code: 2907
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: M.A. Mazur
Data on distribution in Poland
Ancistronycha erichsonii erichsonii - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 106
 • Publications: 34
 • Collections: 9
 • Publication authors: 23
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej części Europy, docierający na zachód do obszarów górskich we Francji i Szwajcarii, a na południe do Włoch, Jugosławii, Siedmiogrodu i Bułgarii. W Polsce jest dość. rzadko spotykany. Notowano go z nielicznych stanowisk, głównie z południowej części kraju, natomiast dane o jego występowaniu w północnej części kraju wydają się być wątpliwe. Zasiedla tereny pagórkowate i górzyste. Poławiany jest przeważnie na pobrzeżach rzek i potoków na kwiatach roślin baldaszkowatych. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się w maju i trwa do sierpnia — optimum występowania ma miejsce w lipcu.
Obarski (1960) podaje ten gatunek z okolic Inowrocławia, 1 ok., z Reguł k. Warszawy, 1 ok., i z Zakrzowa na Górnym Śląsku, 12 ok. W publikacji tej, informującej o owadach złowionych na roślinach baldaszkowych, autor nie wymienia bardzo pospolitego i dość podobnego do Ancistronycha erichsonii gatunku — Rhagonycha fulva, występującego w tego typu uprawach. Uznaję oznaczenia za wątpliwe i nie uwzględniam ich w rozsiedleniu. Trudno wyjaśnić obecność dobrze oznaczonego okazu z etykietką "Warszawa Praga, VII 1906" w zbiorze Sz. Tenenbauma (IZ). Ale jest to najprawdopodobnie pomyłka w etykietowaniu.
Gatunek górski, środkowoeuropejski o dość ograniczonym występowaniu w południowych Niemczech, Austrii, północnych Włoszech, Francji, Węgrzech. Czechach, na Słowacji i w Karpatach Ukraińskich.

External data sources