Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Entiminaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Sitoninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Andriongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Andrion regensteinense (J.F.W. Herbst, 1797)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046745    taxon code: 5143
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Andrion regensteinense - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 56
 • Publications: 31
 • Collections: 6
 • Publication authors: 35
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zamieszkujący głównie zachodnią część Podobszaru Śródziemnomorskiego po Włochy oraz Europę Środkową, na północ docierający do Wysp Brytyjskich i Danii, notowany ponadto z Finlandii i południowej Szwecji. W Polsce jest chrząszczem mało znanym. Dawne wzmianki z ubiegłego stulecia o jego występowaniu w naszym kraju zapewne wydały się S. Smreczyńskiemu niewiarygodne, gdyż w swym kluczu do oznaczania ryjkowców podał, że S. (S.) regensteinensis (Herbst) nie był znaleziony w Polsce. Do fauny krajowej był natomiast zaliczony przez M. Łomnickiego (1913) oraz wykazany ogólnikowo z Polski w katalogu chrząszczy środkowoeuropejskich (Lucht 1987). Niedawno odkryto go na dwu stanowiskach na Pomorzu. Występuje na suchych łąkach, słonecznych wzgórzach, piaszczystych pobrzeżach lasu, wydmach, wrzosowiskach i w widnych zaroślach. Żyje na żarnowcu miotlastym — Sarothamnus scoparius (L.) Wimm., bywa spotykany też na różnych gatunkach janowców — Genista L. i szczodrzeńców — Cytisus L. Pojaw postaci dojrzałych przypada na marzec-październik. Samica składa wiosną na glebę do około 750 jaj. Larwy po wykluciu wdrażają się w glebę i poszukują bulwek korzeniowych, w których żerują, następnie przenoszą się na korzonki i korzenie, gdzie wygryzają rynienkowate żerowiska; na przepoczwarzenie przechodzą do gleby w sierpniu lub we wrześniu. Stadium poczwarki trwa około trzech tygodni. Młoda generacja wydobywa się z gleby i wdrapuje się na rośliny, gdzie żeruje, następnie jesienią poszukuje kryjówek na przezimowanie w glebie, ściółce pod krzakami i wśród mchów.

Illustrations
... browse
Andrion
regensteinense
External data sources