Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cucujoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cryptophagidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Cryptophaginaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Cryptophaginitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Antherophagusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Antherophagus similis J. Curtis, 1835
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1018547    taxon code: 3459
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: V.A. Tsinkevich
Data on distribution in Poland
Antherophagus similis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 44
 • Publications: 32
 • Collections: 1
 • Publication authors: 31
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
[KFP 3459: Antherophagus pallens] Gatunek rozsiedlony w północnej i środkowej części Europy oraz lokalnie w południowej Europie, gdzie sięga do Hiszpanii, Włoch i Bośni; w Fennoskandii docierający do 70° szer. geogr. W Polsce, chociaż nie znany jeszcze z niektórych krain, występuje prawdopodobnie w całym kraju. Znajdowany w gniazdach trzmieli, gdzie przypuszczalnie odbywa rozwój larwalny, poza tym spotykany w detrytusie i wśród mchów pod kosodrzewiną.

External data sources