Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Curculioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Anthonominitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Anthonomusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Anthomorphussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Anthonomus (Anthomorphus) phyllocola (J.F.W. Herbst, 1795)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046256    taxon code: 5333
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Anthonomus phyllocola - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 279
 • Publications: 129
 • Collections: 13
 • Publication authors: 93
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek znany prawie z całej Europy (nie notowany dotychczas z południowych części Hiszpanii i Włoch oraz Grecji), w Skandynawii docierający do skrajnych obszarów północnych, a na wschód sięgający do Syberii Wschodniej. W Polsce rozprzestrzeniony od Bałtyku aż po Tatry. Kwieciak sosnowiec po przezimowaniu w glebie pojawia się w kwietniu, głównie na sośnie zwyczajnej — Pinus silvestris L., rzadziej na świerku pospolitym — Picea excelsa (Lam.) Lk. Samica składa jaja do kwiatostanów męskich. Larwy odżywiają się pyłkiem. Przepoczwarczenie odbywa się w czerwcu w uchyłkach kwiatostanu. Stadium poczwarki trwa 8-10 dni. Młode imagines pojawiają się w lipcu i żerują na igłach.

Illustrations
... browse
Anthonomus
phyllocola
External data sources